1990 – 1995

1990 - 1991

Jaarthema: En waarom niet ? Daarom is geen antwoord

164 scouts en gidsen

Kampen

– Bergenkruis
– De Panne (11/8 – 16/8 w.kp.)
– Dürler (6/7 – 16/7 jg.)
– Dürler (16/7 – 26/7 gv.)

Autonomie

De zelfstandigheid van elke tak, ja van elke patrouille maakt een wezenlijk deel uit van een goede werking. Zo vinden ook de meest verschillende activiteiten plaats. De wouters gaan op 11 november een dagje naar zee en genieten er van een zonnige dag, de givers organiseren een Romeinse maaltijd in het stamlokaal, de jogi’s houden op 11 november een wreed vredesspel en speuren de volgende week naar sporen in de hof van Lefèvre afgaande op reuken. In de herfstvakantie trekken de givers op weekend naar De Kim in Zottegem.

Groepsfeest

Op 23 maart is het zo ver, de drukste en langste dag in het scoutsjaar, maar ook wel een zeer leuke. Kapoenen en wouters worden met video in toom gehouden terwijl het publiek de laatste groepsdia’s bekijkt. Dan met de hele bende het podium op. Er is nauwelijks plaats. Noël praat de nummers aan elkaar. Kapoenen: Het Oinkbeest, leiding: Ontdek je plekje, welpen: Eurosongfestival, Chris: De vloek van Toet-anch-amon, Jogi’s: De prehistorie, leiding: Kinderview, givers: Kunstzakken, leiding: Groeten uit Keulen, leiding: Live show. In het raadspelletje giste het publiek naar de afstand tussen de kerk van Gentbrugge en die van Ledeberg of de lengte van alle pionierhout aan elkaar. Het feest bracht 41.000 BEF op, zodat tafels en groot keukenmateriaal voor de komende kampen konden worden aangekocht.

Verbeelding

In het kader van een Europees programma ontving de HDB op een stamavond 25 jeugd­leiders uit vele Europese landen en bood hen een kampvuur, een diavoorstelling, touwklimwerk en veel gezelligheid aan.

1991 - 1992

Jaarthema: Doen we het zelf ?

174 scouts en gidsen

Kampen

– Kasterlee (1/8 – 6/8 w.kp.)
– Grune (6/7 – 16/7 jg.)
– Grune (16/7 – 26/7 gv.)
– trektocht Lesse (25/7 – 1/8 jin)

Jubileumboek

Met teksten van Willy De Moerloose en eigen tekeningen en lay-out had Gilbert Van Avermaet (Bie of broeder Simeon) een 216 bladzijden tellend boek klaar dat thematisch de groepsgeschiedenis verhaalt van 1919 tot 1939 en een hommage is aan Walter Patoor. Met fotocopies werden 50 exemplaren gemaakt die tegen kostprijs (477 BEF) werden verspreid. Omdat dit boek de onvolledige voorloper van het H.D.B.-jubileumboek-94 werd genoemd, vergaderden zowel de groepsraad als het uitgebreide comité over de uitgave van een volledige kroniek. Willem zou de redactie op zich nemen. Foto’s zouden een belangrijk onderdeel vormen.

Aalmoezenier wordt vicaris

Na 10 jaar verlaat E.H.Luc De Geest de HDB om als vicaris in dienst van de nieuwe bisschop van Gent te werken.

1992 - 1993

Jaarthema: Op verkenning

162 scouts en gidsen

Kampen

– Goeferdinge (2/8 – 7/8 w.kp.)
– Medendorf (6/7 – 16/7 jg.)
– Medendorf (16/7 – 26/7 gv.)

Groepsblad

Voor het eerst worden de teksten allemaal met p.c. gemaakt en krijgt het groepsblad een eenvormig en net uitzicht. Voor de illustraties wordt uit oude scoutspublicaties geput en uit de vele tekeningen van Gilbert Van Avermaet in het voorlopige jubileumboek. Naast de pro­gramma’s is er steeds het woordje van de groepsleider of van zijn assistent en inlichtin­gen over inschrijvingen, verzekeringen, kentekens en groepsactiviteiten. In elk nummer worden twee leden van de leiding met een speelse vragenlijst voorgesteld.

Ganzenspel

De givers kunnen hun lokaal na twee jaar weer inrichten en in gebruik nemen. Telkens een schoolvakantie nadert, moet het Ganzenspel wel over het Scholierenhof kunnen beschikken. Ook de andere takken maken hun lokaal wat gezellig.

V.Z.W. Parochiale Werken

Vanuit grote bezorgdheid om de eigen lokalen engageert de groepsleiding zich in een plan om het oude gebouw van de Parochietuin te saneren. Men is bereid om uren en centen te investeren. De besprekingen lopen aanvankelijk niet zo vlot. Toch komt men tot een vergelijk. Ook de contacten met het district en andere groepen en overlegorganen worden intensief verzorgd. Heel wat jonge leiding nam in de krokusvakantie aan ID-cursussen deel.

Groepsfeest

De klassieke bedoening wordt als uitprobeersel voor ’95 vervangen door een Brommelbeurs in de Parochietuin met rommelmarkt, wafelbak, ballonnenwedstrijd, schminkhoekje en caféterras. Mede door het zonnige weertje werd dit een gezellige namiddag met ruim publiek. Bij valavond konden gezinnen en andere groepjes aan een fakkeltocht onder de vorm van een rally door de Scheldemeersen deelnemen. Om 21.00 uur werd het kampvuur aangestoken, waarrond een grote zittribune was gesjord. Een paar vervelende skinheads konden dan toch worden buitengewerkt.

1993 - 1994

Jaarthema: Alles om het lijf

152 scouts en gidsen

Kampen

– Kalmthout (3/8 – 8/8 w.kp.)
– Gembes (6/7 – 16/7 jg.)
– Gembes (16/7 – 26/7 gv.)
– Sponsen en aardappelmesjes

De natte januari wordt met kwissen, gezelschapsspelen, gouwfilmdag, bakvergadering, toneel spelen en knutselen doorgebracht, terwijl de givers toch een bosspel houden en op woudloperstocht trekken. Ondertussen wordt de sponsactie gepland. Begin februari worden er 600 verkocht ondanks de magere opkomst van verkopers.

Groepsfeest

Een stevige feesttent staat op 22 en 23 april op het jogiterrein. Daar vindt ’s avonds met de givers de allereerste Woodfuif plaats. Zaterdagnamiddag is de parochietuin omgetoverd tot een bruisende kermis, waar men voor 20 BEF kan knutselen, gooien en smijten, kracht- of behendigheidsspelletjes spelen, leren sjorren, naar muziek luisteren, enz. Er is ook een spannende volleywedstrijd en ’s avonds na het aperitief wordt spaghetti geserveerd die op echte tafelvuren is klaargemaakt. Een plechtige scoutsmis wordt in de parochiekerk opgedragen. Er is overal veel volk geweest.

1994 - 1995

Jaarthema: Plaats om te spelen

130 scouts en gidsen

Groepskamp

Baraque de Fraiture

– (17/7 – 27/7 jg.gv.)
– (21/7 – 27/7 kp.w.)
– (28/7 – 30/7 o.l.)

Openingsdag Jubileumjaar

Op zaterdag 24 september verzamelden meer dan honderd scouts en gidsen van de HDB op het kerkplein rond een stevig gepionierde toren voor een groepsfoto. Tegen 15.00 uur was de parochiekerk van Gentbrugge-Centrum vol met oud-leden en sympathisanten. De plechtige eucharistieviering werd geconcelebreerd door E.H.Gilbert Van Laere, E.P.Louis Smet, E.P.Robert Gallant, E.H.Luc De Geest, E.H.Guido De Jaeger en E.H.Tony De Jans.

Na de mis liet de groep zich geenszins door de regen afschrikken om in een speelse optocht naar het Dienstencentrum te stappen, waar op het grasplein aan de Paardewal een modelpatrouillehoek gepionierd stond. Tijdens de feestzitting werden kleurrijke toespraken gehouden door schepen Nadia Merchiers, verbondsaalmoezenier E.H.Tony De Jans, oud-scout Willem Verbeeck en groepssecretaris en gouwbeheerder Nico De Smet. Tijdens de daarop volgende receptie brak de ingehouden vreugde pas goed los. De onstuimigheid van het blije weerzien was grenzeloos.