1980 – 1985

1980 - 1981

Jaarthema: Geef me de vijf

133 scouts en gidsen

Kampen

– Mechelen (1/8 – 6/8 w.)
– Sugny (4/7 – 12/7 jg.)
– Sugny (13/7 – 23/7 jv.)
– Sugny (6/8 – 16/8 pion.)
– Frankrijk (27/7 – 6/8 gv.)

Half gemengd

Eind augustus vergaderde men nog drie dagen om terreinen, lokalen en materiaal in orde te brengen en begin september werd in Moerkensheide met het reeds traditie geworden planningsweekend gestart, waarop enkel de tweedezitters ontbraken. Er waren naast de gemengde takken van kapoenen, pioniers, givers, jin en stam nog afzonderlijke welpen, kabouters, jongverkenners en jonggidsen. Zoveel leeftijdsgroepen voor maar honderd leden had natuurlijk dikwijls maar een kleine aanwezigheid op de vergaderingen als gevolg. Eind september probeerden de drie jongste takken gezamenlijk leden te werven tijdens een extra georganiseerde spelnamiddag in het Scholierenhof. De stam werd het snelst opgestart met een Engelse avond, vader De Cock toonde hoe wijn kan worden gemaakt en begin oktober vertelde Luc De Man in de stam over opvoedkunde en de psychologie van de jonge leden.

Jaaroverzicht

Uit de jaarverslagen voor de aanvraag van de stedelijke subsidies blijken volgende typische activiteiten: fakkeltocht, speelkaartentocht, durverstocht, rolschaatsen, batikken, jaar­beurszoektocht, Monte-Carlo-gokspelen, ijs­schaatsen en zwemmen.

1981 - 1982

Jaarthema: ’n Vinger in de pap

124 scouts en gidsen

Kampen

– Wavre (24/7 – 29/7 w.)
– Eeklo (kp.)
– Cherain

Wanverhouding

4 kapoenenleiders voor 9 kapoenen, 5 voor 20 wouters, 6 voor 18 jogi’s, 5 voor 16 pioniers en 3 voor 17 givers zal wel eerder een hinderpaal dan een luxe geweest zijn, zeker wanneer gerekend wordt met een normaal afwezigheidspercentage van de leden van 20%. De reeds enkele jaren aan de gang zijnde daling van het ledenaantal kan ook aan de overgang naar de gemengde werking te wijten zijn. Dit jaar wordt het gemengd werken plots veralgemeend.

1982 - 1983

Jaarthema: Moet je meemaken

72 scouts en gidsen

Kampen

– Etikhove (22/8 – 27/8 kp.)
– Bogaarden (22/8 – 27/8 w.)
– Tenneville (22/7 – 31/7 pio)
– Tenneville (1/8 – 10/8 jj.)
– Tenneville (10/8 – 20/8 gv.)

Uitgedunde rangen

Het gemengde avontuur kost de groep heel wat leden. Slechts 16 meisjes voelen zich nog thuis in de HDB. In de nieuwe leiding staat men telkens met zijn tweeën voor een leeftijdsgroep die gemiddeld uit een tiental leden bestaat. De oude leiding is nog aanwezig in de stam en plande reeds een ontvangenis, dia’s Ijsland, opkuis, filmbezoek, dropping, rotte bananenavond, fuif, avondje uit in Gent, enz. Ondanks hun goede voornemens om meer biersoorten aan te bieden en betaling te eisen, botert het niet met de nieuwe leiding en besluit men de stam een tijdje te sluiten en pas in november opnieuw te starten met maandelijkse bijeenkomsten. Tussendoor zal er geen drank in het stamlokaal aanwezig zijn.

Oud-ledendiner

97 enthousiaste oud-scouts gaan na de mis van half elf in de vertrouwde Vriendenkring voor een gezellige maaltijd aan tafel. Door de verkoop van steunkaarten kan achteraf 5.000 BEF aan de groep worden overgemaakt.

1983 - 1984

Jaarthema: Scouting natuurlijk

76 scouts en gidsen

Kampen

– Waarschoot (26/7 – 1/8 k.)
– Munte (3/8 – 8/8 w.)
– Marcourt (1/8 – 10/8 jg.)
– Marcourt (20/8 – 29/8 gv.)

Veel verloop

Dit jaar vinden veel wisselingen in de leiding plaats. Het vorige moeilijke jaar werd dan toch met goede zomerkampen afgesloten. Velen stoppen na een paar maand en ook moet men na vier jaar de pionierstak opgeven wegens tekort aan leden. Er wordt leiding aangetrokken die voordien niet in de groep is geweest.

Ledenwerving

Mogelijke kandidaten uit de VP-leden worden aangeschreven en bezocht, in september houdt de groep samen met de chiro een spel­namiddag op Sancta Maria, op het kerkplein zal een tijdje een gepionierde toren als blikvanger dienen naast affiches in het kerkportaal en artikels in het Parochieblad. Zo bereikt men bij de kapoenen toch 25 leden, maar moet men verderwerken met 12 wouters, 8 jogi’s, 12 givers en een 8-tal jinners. Deze kleine aantallen kunnen niet altijd een echte uitdaging vormen voor breed uitgewerkte vergaderingen, bovendien moet elke klus door dezelfde leden worden opgeknapt en blijft elk openbaar optreden onopvallend. Onder deze omstandigheden worden de leiders telkens verplicht zelf ook volledig of gedeeltelijk voor weekends en kampen te betalen.

Drukke novembermaand

Twee 12-jarigen uit St.-Amandsberg worden bij vernielingen van de lokalen op het Scholierenhof en in de Parochietuin betrapt, zodat de schade kan worden gerecupereerd. Op 6 november helpen de jinners en jinsters op het vierde oud-ledendiner in de gemeentelijke feestzaal in de Kerkstraat. Er zijn 75 deelnemers. De welpen verkopen nog marsepein en in het Scholierenhof wordt papier verzameld tot er telkens een container vol is.

Handen omhoog

Wat in de krant kwam: een interventie van politie en rijkswacht toen een voorbijganger een tafereel van een ontvoeringsspel van de welpen als echt aanzag en alarm sloeg. De wetsdienaars waren zo overtuigd van de ernst van de toestand dat ze, het wapen in de hand, de vermeende overvallers in de hof van Lefèvre omsingelden en ze toeriepen de handen omhoog te steken. De daders, die met nylon­kousen en een alarmpistool in de peugeot van vader Forret zaten, werden een paar uur ondervraagd en konden er achteraf toch om lachen.

1984 - 1985

Jaarthema: Scouting natuurlijk in actie

56 scouts en gidsen !

Kampen

– Sint-Kornelis-Horebeke (27/7 – 31/7 kp.w.)
– Leopoldsburg (2/8 – 11/8 jg.gv.)

Zware crisis

Net zoals op het einde van de jaren twintig was de groep in zijn voortbestaan bedreigd. Aalmoezenier De Geest zag enkel een uitweg in de ontbinding van de groep, omdat de toestand onhoudbaar bleek.

Midden in de uitzichtloze discussie kwam Willem Verbeeck in naam van het oud-ledencomité vragen wat de groep zou plannen in verband met het 65-jarig bestaan. Hij kon de partijen voorlopig verzoenen en was bereid als groepsleider de groep een paar maand te helpen op gang komen tot er opnieuw zelfstandig kon worden gewerkt.

Opendeurdag

Hoewel ledenwerving zou worden uitgesteld tot de leidingsploeg enigszins stabiel zou zijn geworden, konden de ouders op 23 maart toch al op een stijvolle opendeurdag in de Parochietuin worden vergast. Voor de kleinsten was er een krijttekenwedstrijd op de stenen van het plein, Nesten tekende voortdurend karikaturen, leden en ouders konden aan pleinspelen en een hindernissenparcours deelnemen, er werd een stukje kamp opgebouwd en de lokalen stonden te kijk.