1975 – 1980

1975 - 1976

Jaarthema: Het gaat van jezelf

173 scouts en gidsen

Kampen

– Nukerke (25/8 – 29/8 w.)
– Bassevelde (20/8 – 24/8 kb.)
– Habay-la-Neuve (10/7 – 21/7 v.) – (2/8 – 14/8 jv.) – (20/8 – 30/8 jg.g.)
– Kalmthout (19/8 – 24/8 stam)
– Trektocht Semois (17/7 – 22/7 jin)

Parochiegroep

De maandelijkse groepsmissen zijn definitief afgevoerd, ook de deelneming aan de bedevaarten behoort tot het verleden. De contacten met pastoor Verroken zijn beleefd en vooral financieel. Toch wordt met de aalmoezenier creatief gezocht naar goede vormen van religieuze belevingsmomenten. De beloftewerking, het inspelen op de kerkelijke feesten en vele vormen van engagement bieden mogelijkheden genoeg. Bovendien wordt onze aalmoezenier graag gevraagd voor misvieringen op kamp of op weekend. Op het terrein of in de lokalen kan dit niet, omdat hij dan een canonieke regel van zijn pastoor zou overtreden. De argwaan van E.H.Verroken tegenover wat in dat stamlokaal gebeurt, is zo groot dat hij bijeenkomsten slechts tot middernacht toelaat en dat elke fuif vooraf moet worden aangevraagd.

1976 - 1977

Jaarthema: Gewoon buiten: buitengewoon

184 scouts en gidsen

Kampen

– Puitvoet (15/8 – 20/8 w.)
– Elst (17/8 – 21/8 kb.)
– Leopoldsburg (18/7 – 30/7 jv.) – (1/8 – 11/8 v.) – (11/8 – 22/8 jg. g.)

Geldacties

Het scoutsbal van 16 oktober met het optreden van Nancy Dee en Studio Snoopy levert met de tombola een 20.000 BEF op. Heel wat oud-leden hebben aan de voorbereiding en de avond zelf meegewerkt. De klassieke autowas, kalenderverkoop en wafelbak brachten geld in de takkassen. In de stam werd niet meer met een brouwer samengewerkt, zodat de drank uit de discounts een nieuwe bron van inkomsten was, die het eerste jaar reeds 12.000 BEF bedroeg. De verkenners startten kort voor Kerstmis een papierslag.

Tenten

In Sint-Niklaas werden twee nieuwe, witte pa­trouilletenten aangekocht van 4 m bij 5 m voor 19.000 BEF per stuk. Voor de kleinere oranje tent werd een nieuw dubbel dak aangekocht.

1977 - 1978

Jaarthema: Zet alles op het spel

167 scouts en gidsen

Kampen

– Puitvoet (10/8 – 15/8 kb.)
– Mater (22/8 – 27/8 w.)
– Malonne (5/8 – 15/8 jv.)
– Malonne (16/8 – 26/8 jg.)
– Herbiester (5/7 – 15/7 jin)
– Bretagne (17/7 – 28/7 v.)

Opendeurdag 7 mei

Met een voetbalwedstrijd tegen de ouders begint een feestelijke dag. Op alle terreinen en in de lokalen is de hele groep in volle activiteit te bekijken. De kabouters voeren een toneeltje op, de welpen spelen estafettes en stellen het komende groot kamp voor, de jonggidsen volksdansen, de jin pioniert een patrouillehoek en verkoopt ijsjes, de stam biedt een tentoon­stelling over scouting, het materiaalhok is te bezoeken en het geheel eindigt met een T.D.

Tijdens de laatste maanden voor de kampen sjorren de jongverkenners nog een middeleeuwse lange-afstand-katapult. De welpen sluiten het werkjaar met een instuif omdat ook Akela en Hati jarig zijn.

1978 - 1979

Jaarthema: Spelen voor de vrijheid om te spelen

176 scouts en gidsen

Kampen

– Wetteren (24/7 – 29/7 w.)
– Mater (12/8 – 16/8 kb.)
– Bracht (23/7 – 1/8 v.)
– Bracht (3/8 – 13/8 jv.)
– Bracht (15/8 – 25/8 jg.)

Gemengd pro en contra

Tijdens het driedaags planningsweekend in Moerkensheide na de Herfstontmoeting wer­den de voor- en nadelen van gemengde werking goed afgewogen. Met 60% voor en 40% tegen gingen enkel de stam, de jin en de welpenleiding gemengd van start. Het was meteen 35 jaar geleden dat er jongens in welpenleiding hadden gestaan.

1979 - 1980

Jaarthema: Zet je in beweging

138 scouts en gidsen

Kampen

– Etikhove (21/7 – 25/7 kp.)
– Etikhove (26/7 – 31/7 w.)
– Elst (11/8 – 16/8 kb.)
– Mormont (1/7 – 10/7 jv.)
– Mormont (10/7 – 20/7 jg.)
– Mormont (3/8 – 13/8 pion.)

60 jaar HDB

Op zaterdag 13 oktober begon de viering tijdens een herfstig weekend met een voetrally door Gentbrugge en langs alle scoutsterreinen. Het kampvuur kwam maar traag op gang en deed spelers en toeschouwers inzien dat het wel beter kon. Zeer sfeervol was de volgende dag de plechtige H.Mis van 9.00 uur en de receptie achteraf in de Vriendenkring, waar op een aantal tafels oud fotomateriaal en andere herinneringen uit het groepsleven te zien waren. In de namiddag was er veel te beleven in de Parochietuin. De kampvuur­nummertjes en de kwis op het podium vielen erg in de smaak en aan de vele kraampjes met volksspelen was er een grote drukte. Ouders en oud-scouts hadden ruim de gelegenheid om te praten over vroeger en nu.

Vandalisme

In oktober krijgt het verkenners- en jongver­kennerslokaal het bezoek van acht belhamels die voor 32.000 BEF schade aan het gebouw en het meubilair aanrichten. Via een advokaat werd de schade door de betrokken ouders betaald en de zaak geseponeerd.