1960 – 1965

1960 - 1961

Jaarthema: Trek uw spoor

86 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Nukerke (12/8 – 19/8 w.)
– Nukerke (3/8 – 12/8 v.)

Activiteiten

Het scoutsjaar start met de parochiale bedevaart naar Oostakker en na de overgang beginnen de vergaderingen pas goed. Er is voldoende tijd voorzien om aan ster- of eisenwerking te doen en iedere maand vindt er een dagtocht plaats. Dikwijls vragen parochiale gebeurtenissen om aanwezigheid, zo bijvoorbeeld de inwijding van nieuwe schoolgebouwen op 2 oktober en de Kristus-Koning- viering eind oktober. De voorstam stoffeert vele avondvergaderingen met thema’s als journalistiek, staathuishoudkunde, ruimtevaart en sterrekunde. Wanneer de VT-belofte en de gastentocht zullen plaats gehad hebben, volgt nog een deel leiderstraining met stage in de takken.

1961 - 1962

Jaarthema: Ga niet voorbij

88 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Tiegem (11/8 – 16/8 w.)
– Puytvoet (13/7 – 23/7 jv. v.)

Overgang

Op het terrein van de parochieschool in de Van Biesbroeckstraat vond de jaarlijkse overgang plaats van welpen naar de eenheidstroep. De proeven waren avontuurlijk maar wel wat hard. Behalve de klassieke delen van een hindernissenbaan met wat kruip- en hangwerk op de grond en in de touwen was vooral de donkere tent gevreesd en het opgooizeil. De tent verliet men met een besmeurd hemd waarop men ’s morgens zo fier was geweest en met de smaak van peper en mosterd in de mond. In de lucht geslingerd worden, was wel de grootste sensatie. Philippe Verly hield er een ontwrichte arm aan over. In ieder geval kon het lang verwachte verkennersavontuur beginnen.

1962 - 1963

Jaarthema: Met lijn en kleur

99 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Leeuwergem (10/8 – 17/8 w.)
– Nukerke (15/7 – 22/7 jvk.)
– Perk (12/8 – 22/8 vk.)

Verbroederingsstraat

De patronaatsgebouwen waarin de groep meer dan veertig jaar had gehuisd en huisgehouden waren zo uitgeleefd en de paddestoelen tierden er zo welig dat de parochie besloot de eigendom te verkopen. In de Parochietuin aan de Achterdries zouden de welpen tegen het einde van het jaar een nieuw lokaal vinden. Het resultaat was zo prachtig dat men zelfs van het Verbond kwam kijken naar de functionele en heldere ruimte waarin ook voor zes nesten plaats voor gezellige onderonsjes was. In de Van Biesbroeckstraat leverde de parochie de ruwbouw van een groot verkenners- en jongverkennerslokaal. Op de betonnen sokkel en vloer kwam een houten gebouw met een dak uit grijze golfplaten. Hier vond de verhuis in maart plaats.

1963 - 1964

Jaarthema: Bouw nieuw

98 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Dikkele (17/8 – 22/8 w.)
– Perk (3/8 – 13/8 jv.)
– fietstocht Ardennen (3/8 – 13/8 v.)

Nobelkroon

Zowel de jongverkenners als de verkenners (Eikenschild) namen deel aan de prestige-wedstrijden van het district. St.-Amandus waren de gevreesde tegenstanders, die naar men zei spartaans getraind werden. Ook wij kregen uitgebreide voorbereidingen en extra trainingskampen in Destelbergen om de oude droom in 1959 door aalmoezenier Van Hecke uitgesproken waar te maken. Het tochtgedeelte wonnen we, ook het opzetten van de tent. De nachtstilte was minder, ook het opstaan. Toen het sjortouw in onze patrouillekoffer nog nat was van het zomerkamp van Nukerke en elke woeling de touwen deed breken, glimlachten de St.-Amandussen naast ons. Zij wonnen. We kregen toch felicitaties omdat we de eerste keer deelnamen.

1964 - 1965

Jaarthema: Van start tot meet

109 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Ellezelles (3/8 – 8/8 w.)
– Ellezelles (7/8 – 16/8 v.)
– Ellezelles (17/8 – 27/8 jv.)

Startvoorwaarden

Pas wanneer bij de start van een scoutsjaar alle omstandigheden gunstig liggen, kunnen er hoge toppen worden bereikt. Dat was zo in september ‘ 64. Voldoende leden, geslaagde zomerkampen, ruime en nieuwe lokalen, continuïteit in de leiding, een gezamenlijke aanpak en flinke ondersteuning via jaaracties door het verbond.

Het welpenlokaal was zo goed als afgewerkt en bewees zijn deugdelijkheid. Het gebruik van de Parochietuin werd door een gemeenschappelijk opgesteld reglement voor welpen, Chiro en mogelijke andere gebruikers geregeld zodat niemand een andere stoorde. Het liefst had de aalmoezenier het oude gebouw laten afbreken om het door moderne paviljoenen te vervangen, maar daarvoor kreeg hij bij zijn pastoors geen gehoor. In de Van Biesbroeckstraat zorgde een draaibare wand voor een ruimtelijke verdeling voor jongverkenners en verkenners. De verkenners waren het eerst met de gezellige inrichting van hun lokaal. Daartoe werden geregelde strooptochten naar het Gentbrugse gemeentelijke stort ondernomen. Die leverden mooie lange zitbanken uit oude rijtuigen op en verder zeer nuttige spullen zoals kogeltassen, vele vaten uit groen glas en andere waardevolle materialen. Deze toen reeds milieubewuste uitstappen waren zeer spannend omdat de verkenners meestal niet de enige stortbezoekers waren.