1950 – 1955

1950 - 1951

Jaarthema: Were di

60 leden

Kampen

– Bergenkruis
– aan de Blokhut
– Rochefort (vk.)
– Loppem (jvk.)

Nijpend tekort aan leiding

De stille noodkreet van Wroetende Beer (Bernard Cantineaux) was bittere waarheid. Leeuwekop sprak een plechtig dank- en afscheidswoord uit toen de verkennerleider naar het leger moest en aalmoezenier Dhavé voegde er wel grappig bij God zij gebenedijd, we zijn den ouwen kwijt, maar eigenlijk zat de groep voor een hele tijd zonder verkennerleiding. Het is dan ook begrijpelijk dat het verslag van de groepsraad van oktober vermeldt dat de gelederen sterk uitgedund zijn. Te meer ook de welpenleiding maar half functioneert en de jonge nieuwe leiding nog routine moet aankweken. De voortrekkers houden na­tuurlijk stand, zodat geregeld op hen een be­roep zal moeten worden gedaan en ook Lode De Wilde beloofde als oud-verkennerleider een oogje in ’t zeil te houden.

10 jaar Jova-scouts

Natuurlijk zijn de HDB’ers present bij het eerste jubileum van de Arsenaalgroep. Samen met andere groepen wordt de plechtige mis bijgewoond en in de namiddag zijn er geza­melijke activiteiten in de Saint-Genoisstraat. Jammer genoeg is de regen spelbreker voor het avontuurlijke jongverkennersspel.

1951 - 1952

Jaarthema: Gheve di al

60 leden

Kampen

Bergenkruis
– Schelderode (w.jvk.)
– Kapellen (vk.)

Afscheid Walter Patoor

Op 9 juli 1951 werd op plechtige wijze afscheid genomen van Leeuwekop, die zo’n 23 jaar de groep als verkennerleider, voortrekker-lei­der en groepsleider had gediend. Zijn talrijke engagementen in vele andere verenigingen hebben niet verhinderd dat hij zelfs tot in de laatste jaren ook bij de activiteiten zelf steeds nauw betrokken was. Voor verschillende generaties jongeren was hij samen met de wisselende leidingsploegen de padvinder naar wie werd opgekeken. Op het feest werd hulde gebracht en talrijke oud-scouts, ook van het eerste uur, waren aanwezig.

1952 - 1953

Jaarthema: Gheve di al

55 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Brecht (18/7 – 26/7 14jv.)

Moeilijke tijden

Sinds de oorlog is de groep er nog niet in geslaagd een stabiele leidersploeg op te stellen. Het uiteenvallen van de VT-stam Die Hoorn bemoeilijkt de situatie nog meer. Het archief bevat slechts enkele documenten, waaruit bezwaarlijk een rijke jaarwerking kan worden afgeleid. Natuurlijk is de inbedding van de scoutsgroep in de parochie een garantie voor enige voortzetting van de tradities, maar ook de aalmoezenier en regisseur E.H.A.Dhavé verlaat op 29 januari na een afscheidsfeest onze parochie. Pas in de maand mei kan de nieuwe onderpastoor zijn taak als aalmoezenier beginnen. In welke toestand treft hij de groep aan?

1953 - 1954

Jaarthema: Op eer en trouw

73 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Merkenveld

Samenwerking

In nood vindt men elkaar toch. Aalmoezenier De Paepe en Piet Behiels ondertekenen beide broederlijk naast elkaar een smeekbrief aan de oud-leden. Die kunnen met een lidmaatschap van 25 BEF of een erelidmaatschap van 100 BEF de financiële nood van de groep lenigen. De kosten voor huur en onderhoud van lokalen en terreinen en de aankoop en het onderhoud van kampeermateriaal wegen zwaar op het magere groepsbudget. Voor de zomeractiviteiten moet veel materiaal worden geleend, wat op een lamentabele toestand van het eigen kampeermateriaal duidt.

1954 - 1955

Jaarthema: Op eer en trouw

66 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Ruien (w.)
– Puitvoet (jvk.vk.)

Afbraak van de blokhutten

Door de babyboom en de economische groei van de jaren vijftig ontstaan in vele gemeenten nieuwe woonwijken. Ook aan de Achterdries was een grondverkaveling goedgekeurd en waren uitgebreide wegeniswerken voorzien, zodat de blokhutweide niet verder kon worden gehuurd. Er zat dan ook niets anders op dan de beide blokhutten te slopen en het materiaal voor de bouw van een blokhut op het terrein van de Verbroederingsstraat te recupereren. Zo moest worden afscheid genomen van 12 jaar aanwezigheid.