1945 – 1950

1945 - 1946

Jaarthema: Hou je roer recht

75 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Frankrijk (3/8 – 26/8 v.)
– Lokalen

Met de opbrengst van de Vlaamse Kermis moet er in het welpenlokaal heel wat gebeuren: ruiten herstellen, pannen opleggen en nesten bedekken. Bob De Graer wordt gevraagd de elektriciteit te vernieuwen, er moet een materiaalhoek komen, de nesten moeten ingestreken worden en de kachel mag worden geplaatst.

De verkenners werken opnieuw gesplitst in een jongverkenners- en een verkennerstak. Na veel overleg wordt de blokhut aan de verkenners toegewezen en moeten de jongverkenners in de Verbroederingstraat huizen.

Net zoals na W.O.I wordt ook nu geregeld een beroep gedaan op de groep voor medewerking aan vaderlandslievende manifestaties en dodenherdenkingen. Na enige jaren van onderbreking wordt de traditie van de sympathieke klaasomhaling weer opgenomen.

Frankrijk

Dit zomerkamp vond plaats op een grote boerderij bij familie of kennissen van de Vandenbussches. Van deze zorgeloze dagen zijn beroemde anekdotes overgebleven zoals de lekkere cider van de streek en de rode kaken die men kreeg toen bleek dat de mooie boerendochter toch Vlaams verstond. Spannend waren ook de dolle ritten in de smalspoorwagentjes van de steengroeve.

1946 - 1947

Jaarthema: Sta je man, sta je wet

68 leden

Kampen

– Bergenkruis
– St.-Lievens-Houtem
– Postel (27/7 – 3/8 jv.)

Lam Gods op de Maas

Begin juni werkt een deel van de groep mee aan het 700-jarig jubileum van het Fête-Dieu te Luik. In de 5 km lange bootprocessie op de Maas vaart ook een rivierschip van de stad Gent. Daarop staan onze scouts. Zij beelden het centrale paneel van het Lam Gods uit en verschijnen met foto in Le Patriote Illustré van 23 juni 1946.

1947 - 1948

Jaarthema: Houd U fier

69 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Poeke (15/5 – 16/5 PL’s)
– Louise-Marie (w.)
– Louise-Marie (jv.)
– Trois-Vierges (AEP)
– Poeke (PL’s)
– Trektocht Brabant (v.)

Kampvuur

Om nieuwe leden aan te trekken en algemene propaganda voor de groep te voeren, wordt het scoutsjaar op zondag 21 september met een groots kampvuur in de Parochietuin geopend. In de pers wordt de opkomst bevredigend genoemd. De stemming is er niet minder om. De takken brengen erg vermakelijke nummertjes en er wordt veel gezongen tot de regen het hele gezelschap in het zaaltje bin­nenjaagt. Daar wordt het gezellig samen­zijn verdergezet. Tegen het einde toe wordt de sfeer ernstiger met het gedicht Sneyssens en het onvermijdelijke Avondlied op kamp. De krant vermeldt in vetjes de adressen van E.H.Dhavé en Walter Patoor waar jongens vanaf 8 jaar kunnen inschrijven.

Allengs werd de Parochietuin steeds meer voor scoutsactiviteiten gebruikt. Een verslag vermeldt ook dat slechts jongens vanaf 7 jaar tot de welpen kunnen worden toegelaten wanneer ze fysisch sterk zijn en dat de leiding wat strenger moet zijn bij het afnemen van de proeven.

1948 - 1949

Jaarthema: Een hart een front

61 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Loppem (4/6 – 6/6 jv.)
– Aalter (w.)
– Waulsort (16/7-25/7jv.)

Parochietuin

Het groen van dit speelplein werkte erg aanlokkelijk. Niet alleen de kampvuren vonden er plaats maar ook de kerstfeesten voor de hele groep. Deze kerstfeesten werden trouwens tot in de puntjes voorbereid wat liedjes en nummertjes betrof. Dit jaar draaiden de verkenners een film en werd de cacao gemaakt door Angèle Maron. Maar ook als kampeerterrein en als materiaalbewaarplaats was de Parochietuin zo geliefd dat het gebruik vooraf moest worden aangevraagd. Het lokaal in de Verbroederingstraat begon trouwens af te takelen.

Kleine Blokhut

Zo gezegd, zo gedaan. In de hoek van het terrein diagonaal tegenover de seniorblokhut en dus aan de kant van de Van Biesbroeckstraat bouwen de voortrekkers samen met Hati en aalmoezenier Dhavé hun eigen lokaal. Volledig in hout opgetrokken is het zo’n twintig vierkante meter groot met een overdekte ingang en een zadeldak.

In de winter wordt een kachel geïnstalleerd en een petroleumlamp verzekert de verlichting. Kaarsen liggen steeds klaar.

1949 - 1950

Jaarthema: Wees sterk

72 leden

Kampen

– Bergenkruis
– St.-Joris-Weert (jv.)
– trektocht Holland (21/7 – 31/7 v.)
– Frankrijk (26/7 – 16/8 vt.)

Najaar en winter

Tot de hoogtepunten van het groepsleven moeten steeds de Klaasomhaling met de inzameling per stootkar en de lange avonden om het speelgoed te herstellen en de verdeling op 5 december gerekend worden en ook het gezamelijk kerstfeest, dat dit jaar op 29 december plaatsvindt en waaraan ook oude scouts deelnemen. Natuurlijk zorgt Hati voor de versiering van de zaal. In de winter biedt het naderend groepsfeest eveneens voldoende werk voor vele vergaderingen. Van de kleine blokhut worden de bouwactiviteiten naar het welpenlokaal verlegd. Met dringende oproepen probeert de welpenleiding man­krachten voor de bouw van nesten te vinden.