1935 – 1940

1935 - 1936

Jaarthema: Veroveren

75 leden

Kampen

– Lembeke (11/4 – 13/4)
– Bergenkruis (21/5)
– St.-Joris-Weert (1/8 – 9/8)
– De Pinte (w.)
– Fietstocht Luxemburg (8 dagen)

Absenteïsme

Bij de aanvang van dit scoutsjaar wordt in de verslagen van de bestuursvergaderingen geregeld over weinig belangstelling van de bestuursleden geklaagd. Af en toe kan er niets worden besproken door een te klein aantal aanwezigen. Blijkbaar is heel veel enthousiasme geculmineerd in het kamp te Heirlegem, want de drie groepsbladen besteden veel plaats aan verslaggeving van het voorbije zomerkamp. Het tot september 1935 zo fraai versierde verslagboek der bestuurs­vergaderingen ziet er eerst erg zakelijk uit en zwijgt dan volledig vanaf januari 1936 tot september ’38.

Korte berichten

– Albert Van laeken verlaat wegens huwelijk de groep.

– Wie wil, kan sparen voor de Jamboree van 1937 (waarschijnlijk 300 BEF).

– Het bestuur zoekt op Gentbrugge een stuk grond waarop minstens één patrouille tijdens weekends zou kunnen kamperen.

– Wie zich wil abonneren op het maandblad van de Oostenrijkse katholieke padvinders kan zich tot één van de voortrekkers wenden.

1936 - 1937

Jaarthema: Veroveren

78 leden

Kampen

– Bergenkruis (6/5)
– 5de Wereldjamboree
– Vogelenzang (31/7 – 9/8)
– Waudré – Binche (14d.)

Scheidingswand

Na vijf jaar verdienstelijke inzet voor de welpen ziet Armand Vermeulen dan toch nog zijn droom in vervulling gaan: de welpenruimte wordt met een houten wand volledig van het verkennersdeel afgesloten. Een kleine toegang tot het welpenlokaal garandeerde ook volledige vrijheid rond de Raadrots.

Jamboree

Natuurlijk ging er veel aandacht naar de Jamboree in Bloemendaal. Drie leden mochten na heel wat sparen (325 BEF) naar Nederland: Hubert De Bruyker, Joris Van Avermaet en Etienne Van Avermaet. Bij de jamboree horen ook verscheidene exploratie­tochten door Nederland meestal per trein.

1937 - 1938

Jaarthema: Wij veroveren Vlaanderen voor Christus

71 leden

Kampen

– Bergenkruis (26/5)
– St.-Joris-Weert (4/7 VT’s)
– Melle (30/7 pa-kamp)
– Louise-Marie ( 6/8 – 13/8)
– Trektocht Travla (2/8 – 6/8)

Bloei

Alle bronnen getuigen van een spetterend scoutsjaar vol spannende activiteiten. Het troepsblad brengt ondersteunende informatie over trektochten te voet en per fiets en over kamperen. Natuurinfo over allerhande vogelsoorten is een vaste rubriek van Eenzame Adelaar (Gilbert Van Avermaet) en uit Engelse en Franse publicaties worden door Joris Bossaert en Walter Patoor boeiende en stichtelijke verhalen voor welpen en verkenners vertaald. De patrouilles houden zelf creatief geïllustreerde en grappige verslagen van de zondagvergaderingen bij.

1938 - 1939

Jaarthema: De Goede Daad

85 leden

Kampen

– Bergenkruis
– Nukerke (Sinksen VT’s)
– Oostkamp (5/8 – 13/8)

Valkenpatrouille

Met grote energie wordt in september het scoutsjaar ingezet. Het vooruitzicht van het naderende 25-jarig jubileum in september 1939 is daar zeker niet vreemd aan. De oprichting van de Valkenpatrouille (eerste vergadering op 3 september) betekent eigenlijk een soort trainingspatrouille of een keurgroep waarin de bijzondere scoutstechnieken extra geoefend worden zodat deze ploeg met afgevaardigden uit alle patrouilles de hele troepswerking ten goede komt. In het najaar gaan de Valken op uitstap naar De Pinte en Laarne en op fietstocht naar Deurle.

Bestuursvergaderingen

De paarse halsdoeken worden door gele vervangen, de aalmoezenier kan goedkoop voldoende stof leveren. Naast afspraken voor de bedevaart naar Oostakker, het Kristus-Koningfeest in de Kring, het Naamfeest van de pastoor op 20 november en de jaarlijkse Klaasomhaling maakt de aalmoezenier bekend dat er vanaf Kerstmis aan de Van Biesbroeckstraat een kampeerterrein voor de H.D.B. beschikbaar zal zijn. Er wordt met de voorbereiding van de oprichting van een oudercomité gestart.

Oude Scouts

Een tweede nieuwigheid is de oprichting van een vierde tak namelijk de oude scouts. Het Verbond wil daarmee een mogelijkheid scheppen om voortrekkers die zich niet rechtstreeks voor de groep willen inzetten, verder te laten vergaderen. Eenmaal scout, altijd scout !

20-jarig bestaan

Met man en macht wordt gewerkt aan de voorbereiding van de jubileumfeesten op 27, 28 en 29 augustus 1939. In juni geeft de pastoor zijn toelating voor het feestprogramma. Lokalen en terreinen moeten allen een beurt krijgen, het kampeermateriaal moet worden aangevuld. Het programma voorziet optocht, tentoonstelling, modelkamp, aanwezigheid van honderden scouts. Daarom zal ook het Racingplein worden gebruikt. Alles is startklaar, alle uitnodigingen zijn al lang verstuurd wanneer de plaatselijke overheid wegens de mobilisatie de hele viering afgelast. De verslagen-heid in de groep is wel onbeschrijfelijk. Heel wat kosten blijven. Het opbouwwerk moet worden afgebroken. Via de radio worden alle scouts ouder dan 14 opgeroepen zich voor te

bereiden op EHBO-inzet. Onmiddellijk na het mislukte feestweekend starten EHBO-lessen en cursussen voor luchtverdediging.

1939 - 1940

Jaarthema: Lichamelijke Ontwikkeling

104 leden

Kampen

Bergenkruis (2/5)

Mobilisatie

Drie leiders en vijf VT’s worden onder de wapens geroepen. De gemobiliseerde vrienden werden bedacht met pakketten en het toesturen van groepsbladen en verslagen van de activiteiten.

Uit de patrouilles

Ook hier ging de noodtoestand niet ongemerkt voorbij. Verschillende dagen gaan verkenners bij landbouwers de oogst helpen binnenhalen en wordt er geholpen bij de inzameling van pakketten voor door mobilisatie getroffen gezinnen. Hun vergaderingen worden door wisselende leidersploegen geleid.

Financiële put

Om uit de kosten van het afgelaste feest te geraken, worden allerlei maatregelen getroffen. Van alle leden wordt naast het jaarlijks lidgeld een eenmalige en een maandelijkse bijdrage verwacht. Ook de oude scouts worden nog eens aangesproken. Naast het groepsfeest denkt men aan een bonte avond om de schulden te delgen. Ten slotte probeert men ook met de melkdienst geld in ’t laatje te krijgen, aanvankelijk door klanten voor een melkronde te winnen en dan de melk te bezorgen.

Lokaal opgeëist

Half januari nemen soldaten het lokaal in.

Voor veel vergaderingen geldt het mobilisatie­systeem. Dat wil zeggen dat er zo’n 2 uur pa-vergadering wordt gehouden in de plaats van troepsvergadering. Voor de trainingspatrouille vinden af en toe eigen activiteiten en uitstappen plaats.

10 mei 1940

De oorlog trekt vooreerst een streep door alle plannen van de bloeiende groep. Tijdens de oorlog zullen geen tochten of kam­pen plaatsvinden, verder probeert men regelmatig te vergaderen. Het groepsmateriaal moet in zekerheid worden gebracht en de groep zal zoveel mogelijk meewerken aan het Nationaal Dienstbetoon.

Vluchtelingen

Op zondag 12 mei helpen H.D.B.’ers met het district bij de opvang van vluchtelingen via een dienst op het stadhuis. Op woensdag 15 mei vertrekt een deel van de troep naar Frankrijk. Behalve enkelen zijn de meesten op 24 juli opnieuw thuis uit Limoges.

Joris Van Avermaet

Vlugge Antiloop avl. is naar huis teruggekeerd. Geboren te Gent op 3 november 1918. Gesneuveld te Zomergem op 25 mei 1940. Steeds bereid is hij door het leven gegaan. Bekwaam leider en trouwe kameraad wijdde hij zich sinds lange jaren aan zijn geliefde scoutsgroep, waar allen die het geluk hadden met hem te mogen samenwerken steeds een blijvende herinnering aan Vlugge Antiloop zullen bewaren. Valkenoog in logboek van de Herten.