1930 – 1935

1930 - 1931

Jaarthema: Ieder doe zijn beste, God voorziet de reste

56 leden

Kamp

Bergenkruis (14/5)

Propaganda

Men liet geen gelegenheid voorbijgaan om de groep zo breed mogelijk bekend te maken en op die manier leden te werven. De beste reclame was natuurlijk de degelijke groepswerking zelf. Maar toch liet de leiding artikels over scouting in de plaatselijke pers verschijnen en trad zij met de groep zoveel mogelijk naar buiten. De deelname aan de lichtstoet te Ledeberg leverde trouwens een eerste prijs op. De praalwagen had als thema Door scouting naar wereldvrede .

1931 - 1932

75 leden

Kampen

– Heusden (26/3 – 30/3)
– Bergenkruis (4/5 – 5/5)
– Heusden (14/5 – 16/5)
– Heusden (22/6)
– Thuin (21/8 – 27/8)
– Trektocht Malmedy – Charleroi (18/7 – 22/7)

Huwelijk

Op het einde van het zeer geslaagd verjaringsfeest (12 jaar H.D.B.), dat op een oktober­zondag met een mis begon en na de broodjes met cacao door een wandeling en sport en spel werd afgewisseld, op de middag met een feestmaal werd verdergezet en in de namiddag met grappige waterspelletjes werd gevuld, kregen de wolfjes en de scouts de gelegen­heid hun pas getrouwde master Walter Patoor in de bloemen te zetten. De rovers schonken hem een prachtig scoutsbeeld.

Het was meteen de inzet van een schitterende periode voor onze groep. Aalmoezenier Deschaumes had met eigen centen een paar materiële problemen opgelost, zodat er kampeermateriaal was. Bovendien werkte hij actief mee aan het bestuur van de groep, zodat de leiding zich voldoende geruggesteund voelde om het beste van zichzelf te geven. De verslag- en kasboeken getuigen van een georganiseerde en weldoordachte aanpak. Er is een overvloed aan scoutsactiviteiten.

Tegenvallers

Op de uitstappen loopt niet alles altijd van een leien dakje. In Drongen werd de patrouille­wimpel van de drie deelnemende Antilopen door enkele plaatselijke onverlaten ontvreemd. Tijdens een dagje spelen in de dreven rond Bergenkruis hadden de welpen ook kunnen vissen, vooral naar hun bal in het water. Op de terugweg langs de Scheldedijken waren ze nog niet uitgestoeid en ging het er in een ver­dedigingsspel zo hard aan toe dat zesleider Bracke bijna in tweeën getrokken werd. Een mooie meidag in De Pinte. De verkenners gaan zo in hun spel op, dat Meganck in een achtervolging met zijn arm aan de prikkeldraad bleef hangen. Gelukkig was er een verband­zakje mee. De assistent viel dan nog in een moddergracht dat hij zich een half uur moest wassen om wat proper te zijn. Zo zwart als schouwvagers maar dolgelukkig kwam de hele troep van een speurspel in Merelbeke terug begin augustus. In het Heusdense Sparrebos had Hubert De Bruyker bij het verradersspel zijn voet ’s morgens zo bezeerd, dat hij ’s namiddags enkel naar het sluipen en ravotten heeft kunnen kijken.

1932 - 1933

85 leden

Kampen

Heusden (Pasen pl.’s)
– Bergenkruis (25/5)
– Lembeke (3/6 – 5/6)
– Heusden (26/8 – 27/8)
– De Pinte (26/8 – 27/8)
– Heusden (29/8 – 30/8)
– Landegem (30/8 – 31/8)
– Trektocht Munte (21/7 – 23/7)

Groepsfeest

Op zondag 18 december vond een zeer succesvol toneelfeest plaats in de Katholieke Vriendenkring. Men voerde er Bij ’t wassen van de vloed op, een spel in drie bedrijven en Een kampvuur, waarvan de scoutsliederen bij het talrijk aanwezige publiek erg in de smaak viel. De penningmeester Maurits Lievens becijferde de winst op 574,60 BEF.

4de Wereldjamboree

Deze zomer nam aalmoezenier Deschaumes deel aan de Wereldjamboree te Gödölö in Hongarije. Hij kwam heel enthousiast terug met veel nieuwe ideetjes voor kamperen en lokaalinrichting. Die werden ook ten uitvoer gebracht. Voor Goeda was geen inspanning te veel die de groep ten goede kon komen. De lange ruime bovenzaal van het patronaat kreeg dan ook geleidelijk een indeling en het uitzicht van een echt scoutslokaal. De wel­penhorde beschikte achteraan over drie nesten. Langs de blinde muur stonden de patrouillehoeken van de verkenners, die naar ei­gen smaak en vooral naargelang van de kas­toestand waren ingericht als rieten hut of als blokhut of in een moderne stijl. Ook de voortrekkers en de leiders beschikten over de nodige afgesloten ruimten voor hun bijeenkomsten.

1933 - 1934

85 leden

Kampen

– Heusden (Pasen)
– Bergenkruis
– Heusden (19/5 – 21/5)
– Waarschoot (20/8 – 22/8 w.)
– Eerste grote jacht
– Namen (21/8 – 28/8)
– Fietstocht Namen (14/8 – 15/8)

Troepsblad

Na zes jaar verschijnt opnieuw een groepsblaadje. Vier nummers per jaar met heel wat tekeningen verlucht brengen na het nodige geronsel telkens een inspirerend woordje van de master, verslagen van grote activiteiten en van belevenissen in de patrouilles, praktische mededelingen en allerhande weetjes naast zelfgemaakte liederen en heuse instructies voor het succesvol beheersen van scout­stechnieken. Alle nummers zijn steeds uitverkocht (1 BEF per stuk).

1934 - 1935

95 leden

Kampen

– Aalter (21/4 pl.’s)
– Bergenkruis (30/5)
– De Pinte (8/6 – 10/6)
– Ninove (29/7)
– Ninove (3/8 – 5/8)
– Heirlegem (17/8 – 25/8)
– Waarschoot (w.)

Jaaroverzicht

Ter gelegenheid van het vlaggefeest van de Sint-Amandusgroep bouwt de H.D.B. op het Govaplein een modelkamp onder leiding van Joris Cosyn. Aan de Lourdesbedevaart ne­men zestig leden deel, die zich achteraf in en bij het spijshuis kostelijk vermaken. Op 1 no­vember ontbreekt de groep niet op de jaar­lijkse herdenkingsoptocht en heel enthou­siast wordt aan de tweede uitgave van de Klaasom­haling gewerkt.

In de winter worden avontuurlijke vergaderingen afgewisseld met de voorbereidingen van het groepsfeest (zondag 3 maart, Neo, de held der catacomben door de voortrekkers en Eerst een Goede Daad door de welpen) en zodra het weer het toelaat start een niet te houden reeks van uitstappen, dagtochten en fietstochten al of niet met overnachting. Aalter, Bergenkruis, Waarschoot, De Kluis, Tongeren, Diest, Antwerpen, Waregem en Lovendegem zijn de reisdoelen van dit voorjaar.